Yeşil Bina

Yeşil Bina ve Yerleşme Uzmanlığı (YESU); Ülkemizde “Binalar ile Yerleşmeler için Ulusal Yeşil Sertifika (YeS-TR) Sisteminin” kurulması ile ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu, az su kullanan, bulunduğu yerin coğrafi özelliklerinden yararlanan bina uygulamalarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin teşvik edilmesi, CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında farkındalığın ve kapasitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilir binaların ve yerleşmelerin sayılarının arttırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmektedir.

Binalar ile Yerleşmeler için Ulusal Yeşil Sertifika (YeS-TR) sisteminin geliştirilmesi projesi ile doğayla uyumlu, yapının arazi seçiminden yıkımına kadar yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, iklim verilerine ve yöreye uygun, ihtiyacı kadar enerji ve su tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, bütüncül bir yaklaşımla tasarlanan bina ve yerleşmelerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması amaçlanıyor.

Yeşil sertifika alan binalarda;

  • % 30 enerji tasarrufu,
  • % 35 karbon salınımında azalma,
  • % 30-50 arasında su kullanımında azalma
  • % 50-90 arasında atık kullanımında azalma

hedeflenmektedir. Yeşil sertifika gönüllülük esasına dayanmakla birlikte, sertifikalı yapıların maliyetinde yüzde 1 ila 15 arası bir artış olmakta, bunun geri dönüşü ise 1-15 yıl arasında gerçekleşmektedir. Ayrıca yeşil sertifikalı yapıların çevreye ve insan sağlığına olumlu etkisi ve kalitesi, binalara prestij kazandırmakta ve binanın pazarlama değerini artırmaktadır.

Sekans Mimarlık olarak yeşil bina ve yerleşmeler için ulusal sertifika almak isteyen yatırımcılara danışmanlık ve mimari hizmet vermekteyiz.

İtüSertifikası-min